Forskrifter

Forskrifter

Den nye strålevernforskriften av 1. januar 2014 stiller krav om at alle skoler og barnehager (offentlige og private) skal ha så lave radonverdier som det praktisk er mulig, og årsmiddelverdiene skal alltid være under 200 Bq/m³ luft. I tillegg skal radonreduserende tiltak alltid iverksettes dersom årsmiddelverdiene overstiger 100 Bq/m³ luft.

NB! Denne forskriften omfatter også boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg, som for eksempel i utleieenheter.

Radonsanering Buskerud og andre tettbebygde områder kan få tilbud om, utføres av Norsk Radonsanering AS.

Strategi for å redusere eksponering i Norge

Statens Strålevern vedtok i 2009 å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³ luft. Strålevernet fremhever at tiltak også kan være aktuelt under 100 Bq/m³ luft dersom man med enkle tiltak kan få radonnivået vesentlig lavere. Videre anbefaler Norsk Strålevern nå at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m³ luft. Strålevernet vurderer at bygninger som arbeidsplasser, skoler, barnehager, forretningsbygg og utleieboliger bør pålegges å ha forsvarlige nivåer av radon gjennom regelverk. Strålevernets overordnede mål er en betraktelig reduksjon i antallet lungekrefttilfeller fra radoneksponering i Norge. For å nå dette målet har Norsk Strålevern nå valgt en strategi der radonkonsentrasjonene i alle typer bygninger og lokaler i Norge skal være så lave som praktisk mulig, og under gitte maksimumsgrenseverdier.

Radonsanering Buskerud

I følge undersøkelser Statens Strålevern og Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har utført, har Buskerud moderat til høy risiko for eksponering for radon. Høyest er risikoen i området Drammen – Lier – Hole. Dette samsvarer i ganske stor grad tilfeldigvis også med områdene hvor befolkningstettheten er størst, i sørøstre del av Buskerud.  Norsk Radonsanering AS utfører måling og radonsanering i hele Buskerud.

Visste du?

I Norge oppstår det 1700 – 1800 nye tilfeller av lungekreft hvert år. 300 av disse kan skyldes radon, i følge Teknologisk Institutt og Kreftforeningen.

Radongass gjør deg syk

Den giftige effekten angriper strupe, hals og lunger, og kan endre DNA. Reaksjonene danner et høyt betennelsesnivå som gir pustevansker, lungekomplikasjoner, allergier og i verste fall kreft, i følge forskning.

Enten du ønsker befaring, sanering, eller bare noen råd, er du velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om radon,

Ring 33 36 53 88