Norsk Radonsanering AS

Teknikk og produkt mot radon fukt og lukt!

Norsk Radonsanering AS – Radonsanering Vestfold

Norsk Radonsanering AS er et selskap lokalisert i Sandefjord Vestfold som tilbyr måling, rådgivning og tiltak rettet mot Radonproblematikk i Vestfold og store deler av Østlandet. Foruten Radon tilbyr vi også tjenester for å bekjempe  Fukt og Lukt. Vårt nedslagsfelt er hovedsaklig Vestfold, Buskerud, Telemark, Akershus, Oslo og Østfold. Statens Strålevern har i samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelse vurdert risikoen for eksponering av radon som høy, i deler av Vestfold og Østlandsregionen, derfor er det ekstra viktig at du som eier bolig eller annen bygning på Østlandet hvor mennesker oppholder seg, gjør de nødvendige tiltakene knyttet til sikring mot Radon. Det kan være så enkelt som å få utført en måling ved mistanke om Radon til større prosjekt der utbedring av eiendom kreves for å gjøre området trygt.

Har du mistanke om eller har du allerede blottlagt problemer med Radon? Kontakt Norsk Radonsanering AS.

Norsk Radonsanering AS

Har du forsikret deg om at hjemmet ditt eller arbeidsplassen du driver ikke er eksponert for Radon? Kun 13% svarte at boligen er sjekket, i en spørreundersøkelse gjort for Norges Takseringsforbund (NTF). Norsk Radonsanering AS holder til i Vestfold, men bistår bedrifter over hele Østlandet med måling og sikring av et sunt innemiljø.

Oversikt over radon i Norge

Grafen viser prosent av boliger i det aktuelle fylket med radonnivåer over 200 Bq/m3. Dette er nivåer Statens Strålevern anser som helseskadelige og som de mener bør utbedres. Disse verdiene er nemlig dobbelt så høye som den anbefalte tiltaksgrensen fra Statens Strålevern, som er 100 Bq/m3. Vi gjør oppmerksom på store lokale svingninger. Dette innebærer at alle bør måle radon, selv i områder der det sjelden er høye utslag. Årsaken er at berggrunnen varierer mye, med hensyn til dybde, tetthet og sammensetning, hvilke er forhold man ikke kan se over bakken.
radonsanering vestfold

Visste du?

I Norge oppstår det 1700 – 1800 nye tilfeller av lungekreft hvert år. 300 av disse kan skyldes radon, i følge Teknologisk Institutt og Kreftforeningen.

Radongass gjør deg syk

Den giftige effekten angriper strupe, hals og lunger, og kan endre DNA. Reaksjonene danner et høyt betennelsesnivå som gir pustevansker, lungekomplikasjoner, allergier og i verste fall kreft, i følge forskning.