Norsk Radonsanering AS

Teknikk og produkt mot radon fukt og lukt!

Norsk Radonsanering AS – Radonsanering Vestfold

Norsk Radonsanering AS er et selskap lokalisert i Andebu, Vestfold. Vi tilbyr radonsanering i hele Vestfold og jobber over store deler av landet for øvrig. Vi utfører alt innen måling, rådgivning og utbedring av eiendommer eksponert for radon. Vi besvarer alle typer spørsmål om radon, og påtar oss oppgaver som gjelder både privatboliger og næringsbygg, samt offentlige bygg i Vestfold og over resten av landet. Statens Strålevern har i samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelse vurdert risikoen for eksponering av radon som høy, i deler av Vestfold. Derfor er det ekstra viktig at du som eier bolig eller næringsbygg i Vestfold gjør de nødvendige tiltakene knyttet til sikring mot Radon. Det kan være så enkelt som å få utført en måling ved mistanke om Radon til større prosjekt der utbedring av eiendom kreves for å gjøre området trygt.

Mistanke om eller problemer med Radon i Vestfold? Da bør du kontakte Norsk Radonsanering AS.

Norsk Radonsanering AS

Har du forsikret deg om at hjemmet ditt eller arbeidsplassen du driver ikke er eksponert for Radon? Kun 13% svarte at boligen er sjekket, i en spørreundersøkelse gjort for Norges Takseringsforbund (NTF). Norsk Radonsanering AS holder til i Vestfold, men bistår bedrifter over hele landet med måling og sikring av et sunt innemiljø.

Oversikt over radon i Norge

Grafen viser prosent av boliger i det aktuelle fylket med radonnivåer over 200 Bq/m3. Dette er nivåer Statens Strålevern anser som helseskadelige og som de mener bør utbedres. Disse verdiene er nemlig dobbelt så høye som den anbefalte tiltaksgrensen fra Statens Strålevern, som er 100 Bq/m3. Vi gjør oppmerksom på store lokale svingninger. Dette innebærer at alle bør måle radon, selv i områder der det sjelden er høye utslag. Årsaken er at berggrunnen varierer mye, med hensyn til dybde, tetthet og sammensetning, hvilke er forhold man ikke kan se over bakken.
radonsanering vestfold

Visste du?

I Norge oppstår det 1700 – 1800 nye tilfeller av lungekreft hvert år. 300 av disse kan skyldes radon, i følge Teknologisk Institutt og Kreftforeningen.

Radongass gjør deg syk

Den giftige effekten angriper strupe, hals og lunger, og kan endre DNA. Reaksjonene danner et høyt betennelsesnivå som gir pustevansker, lungekomplikasjoner, allergier og i verste fall kreft, i følge forskning.